LEKE

 

Mehmet Hakan ALŞAN 'ın kaleminden... 

 

LEKE............................................................................... 


Çalıntı rüyâ gibiymiş...
Ekseri ağladığım şu tan kızıllığı ..
ve ben kanımı tuzlayan sesini duymak için...
Ölmek gibi karîa imiş,
Ya da sevmek gibi ıslıklı bir yalan..
Şu metris'in kadınsız sıcağı.

Ama ben, gerilla kirlisi ellerimi,
Serhatlı atlılar gibi şâha kaldırıp..
yabanıl uykularımı adamışım sana..
Ve sen!
korkmuş olmalısın ki namlulardan..
bilmeden kurşun döküp anılarıma..
... bıraktın beni sevdiğim,
Şu metris'in boğuk zindânlarına..

 

Ve leke...
Lekeler düştü şimdi uykularıma..
belki hep bu maîlikten ötürü
... Ama ben yine de göveren dudaklarımla..
Kıyılmış tütün içerek efsûnlu..
Yalın ayak geldimse ayaklarına,
Sanma ki kuyuya düşen çocuk ölür..
Çünkü ben ölmedim..!
......... ölmedim sevdiğim,
....... ölmedim daha..!

 

Ve ölüm... .........
...ölüm; niyet ettiyse bana,
Ben sana partizanlar gibi susarım...
Susarım; çünkü ikrâ ve güvercin
Hatta metris'in asyatik soğuğu
.. ve acılardan yana yıprak gülüşler..
sonunu getirmez hiç bir kitabın..
Ama ben pazarlıksız asâletini..
Ve direnişimi sınayan ellerini bilirim..
Bilirim.. çünkü;
İhtilâller bile öpüştüremez bizi...
Yâni yalın ayak yürüyenlerin,
ve ene'l hakk diyenlerin;
kutlu sevdâsı düşmez dize.
Ama ben uslanmaz yaralarımı
... ve kuytuda kalmış hatıralarımı örseleyen;
maî ve siyah günâhlarımı bilirim.
Bilirim, çünkü seni sevmek;
Şehrin tenhâlarında ağlamak değil;
Hatme-i Hâcegân'dan kovulmak gibidir.

  Evet .. sana geldimse korkarak..
Rûhumun ivediliği abanamaz susuzluğuna..
Yâni kanayan yaralarımı ondurarak..
Üşütmeksizin demokrat dudaklarını..
Duâlar mırıldanırım Geylanî gibi..
Ve.. aşkın yüceliği bir yana..
Rûhumun sarnıçları sendedir ey sevgili..

 

Evet! Sana geldimse korkarak..
Dünyânın kocamışlığı bir yana.
.. aldayamaz beni bu reçineli sitâyişler..
Yâni, kaderdir belki şımarmak;
ama acılar bazen yersizdir..
Hele sabahleyin usulca -sensiz- uyanmak;
Hep ezbermiş gibi.

 

Evet.., yalın ayak geldimse ayaklarına;
Her günün tutkulu açmazı bile..
Kapanır şahikãların tapınağına ..
Ve ölümlenmek olmasaydı sevdiğim;
Serâbın yine de üşütürdü beni..
Ve ben yasını tutmayarak yorgun ikindilerin..
Yine râm olayım sana ceremesiz..
Sonra sarınsın bana tılsımlı gizemin
Ve sen ey sevgili...!
Zemherisi olur musun gençliğimin?

 

Evet sana geldimse korkarak;
Sanır mısın üşümek basîrettir.
... Hem de yağmurda tüneyen aşklar gibi ..
Yâni koynuma zerdüşt yalnızlıklar alarak;
Yutayım gürültüyle göğün cam kırıklarını..
Sonra kehânetlerini dinleyeyim Şamanîlerin..
Evet mağaradakiler ölsün..
Ve zifîri karanlık yutkunsun beni..
Ama sürüncemeli bir aşk olmasın..
Serîn buğulu camekânlarda;
Çünkü.. güzelliğin bir umrândır..
ya da unutulmayan aşklar gibi..
.... bir direnişci çocukluk;
.... anladım.., anladım ki;
bayat günlerin rahminden doğandır..
... işte bu ağladığım her suskunluk

Ve nedense .. şimdi Helvetüs'ü hatırladım..
Evet, sevmek çocukça kuruntudur belki;
Ama günübirlik öpüşlerim ..
..... ve yıprak dudaklarımla,
Paslı günâhlarım olmasaydı sevdiğim,
İşte o zaman, ölümüne bir şiir yazardım..!
Ya da içli konçertolar dinleyip ..
rûhumu teslîm edip pazarlıksız..
ve kavuşarak Ol-Rahmân'a cezbeli..
yine de hep sana koşardım...
evet sana...!
Çiğ kınalı yakut güzeli..

Gelgelelim.. işte mâbedler..
Gün ışığı... ezân sesi ve şilteler;
Peykeler.. Kadın kokusu ve yine kitaplarım...
Ama içimizdeki çocuktan yana olsaydı;
.... şu damıtık aşklarımız;
Belki o zaman her isyânın ötesi bile;
Bir Altay şöleni olurdu.
Ya da sanmaksızın her divâneyi kum rüzgârı..
Ve çentikli yok oluşlar çalsa da ömrümü gülüm..
Devrimci şarkılar beni ancak avuturdu;
.. bir de kollarında güleç bir ölüm..

 

Evet sana geldimse korkarak..
..itirâf ediyorum!
İtirâf ediyorum ki;
Her hücremi sorguladım; 
.. ve anladım ki seni sevmek,
Katıksız tırpan gibidir..
Yâni, sen şehrin kızı..!
Artık beynimde serseri bir şarkısın;
Ve rûhumun prangaları sende olsa da;
Kutlu sevdâmın aşkına ısın;
Ve sonra ardıç kuşları şakısın...
.... sen... sen ey sevgili..!
Her cemremin aşkısın...!

 

 

Eklenme Tarihi : 30.04.2014